TIPS FRÅN COACHEN UT TIPSAR!

Grundbegrepp i coachning

Det finns inom coachning som i alla andra metoder ett antal grundbegrepp, fackuttryck som används för att beskriva det man gör. Vad är det egentligen vi pratar om? Här kommer några vanliga man kan stöta på.

Process: Det skeende som startar ungefär när någon tänker ”nej nu får det bli ändring här” och ringer coachen. Pågår som intensivast under den tidsperiod coachning pågår, vanligen 3-6 månader, tonar ut när förändringen fått fullt genomslag och inkluderats i det vardagliga sättet att vara och göra. En kombination av handlingar, insikter och ändrade mönster som i sig ger förändring och med rätt stöd utveckling.

Hinder: De tankemönster eller faktiska förhållanden som gör att du just nu inte når målet. Vanligast och starkast är de mentala hindren, de begränsande tankarna. Vi tar dem alltför ofta för absoluta sanningar när de snarare är abstrakta ”påhitt” som vi i vår vardag söker och får bekräftelse på.

Sabotörer: De där ofta begränsande idéerna vi bär med oss om vem vi är och vad vi får. Ofta är de grundade i välvilliga råd och tidigare erfarenheter, oförargliga och osynliga tills vi börjar utmana dem genom att vilja förändras. Då börjar de pocka på uppmärksamhet och viska ”är du säker på att du klarar det här?”, ”tänk om det går åt skogen”, ”tänk om någon kommer på hur liten och värdelös du egentligen är”. Hanteras bäst genom att dras fram i ljuset och hållas kort.

Mål: Ett uttryck för det du vill uppnå. Coacher lägger stor vikt vid att formulera och klargöra vad det egentligen är du vill. Med ett klart mål är halva jobbet gjort eftersom tanken då är riktad åt rätt håll och framstegen kan checkas av.

Delmål: De mindre steg på vägen som visar att du är på väg att uppfylla ditt huvudmål. Kan vara direkta delar av målet eller andra saker du måste fixa först för att få utrymme att arbeta med huvudmålet.

Fira (även hedra el. honour): Coacher lägger också ofta stor vikt vid att fira uppnådda mål. Inte enbart för att vi gillar att ha kul utan framförallt för att vi vet att det nya befästs starkare och håller längre om vi tar oss tid att erkänna och känna efter när vi är där. Fira dina små och stora framgångar så blir de en starkare del av dig.

Mod: Den personliga egenskap som växer för varje gång vi väljer att ta ansvar för våra val och dess konsekvenser, utmana oss själva och våga lite mer än vi trodde.

Omöjligt: Finns inte i coachers ordbok men vi har hört talas om att andra gömmer sig bakom uttrycket när något verkar väldigt svårt.

Lena Gustafsson, ACC coach
www.guldkanten.com