TIPS FRÅN COACHEN

Teamcoachning

Har du någon gång arbetat i en grupp som pratar och pratar men har svårt att få något gjort? En grupp som haft massor av kreativa idéer men när mötet är slut vet ingen vad de ska göra? Eller en grupp där du känt att det varit svårt att få fram det du vill ha sagt?

Att arbeta tillsammans i en grupp kan vara något av det mest kreativa och kraftfulla man kan göra. När alla skjuter till sin insats blir summan så mycket större än de enskilda delarna var för sig.

Det kan också vara något av det mest tröttsamma, segdragna och destruktiva man kan uppleva när det blir fel.

Teamcoachning är en metod för att hjälpa grupper hitta former för sitt samarbete, styra upp processen i intensiva skeden och ibland skapa nya mönster. I teamcoachning coachas hela gruppen samtidigt mot ett gemensamt mål. Min roll som coach är att hjälpa gruppen formulera målet och hålla den röda tråden i det kreativa kaos som kan uppstå på vägen dit. Jag hjälper också gruppen att knyta ihop det hela genom att formulera de konkreta handlingar som ska föra gruppen vidare.

Som teamcoach berättar jag också för gruppen vad jag ser om hur man arbetar tillsammans. Vem gör vad, hur fördelas arbetet, hur kommunicerar man i gruppen, vad pratar man om och vad undviker man? Jag speglar det jag som står utanför gruppen ser för att visa på de ibland omedvetna mönster man har.

Teamcoachning används exempelvis av projektgrupper som vid olika skeden i ett projekt vill dra upp riktlinjer eller av arbetslag/styrelser som vill få nytändning och en långsiktig planering.

Teamcoachning kan också i kombination med andra mötestekniker hjälpa till att göra föreningens medlemsmöten mer givande och aktiva. Fler medlemmar kommer till tals och aktiveras, styrelse och kommittéer få material att arbeta vidare med utifrån de gemensamma överenskommelserna.

5 tips för mer utbyte av dina möten

  • Var klar över mötets syfte! Fler möten än man kan tro hålls av slentrian och utan klart formulerat syfte och mål.
  • Förbered dig. Läs in dig på de handlingar du får före ett möte, tänk igenom vad du vill ha sagt, ta med det du behöver.
  • Var öppen.  Skälet till att ni har möte är att ni är flera som har något att bidra med, vad? Lyssna mer än du pratar, gruppen har oanad potential.
  • Håll agendan. Ni hade ett syfte med dagens möte, håll er till det. Dyker nya frågeställningar upp? Ta ställning till om det är viktigt nu eller grund för ett annat möte.
  • Bestäm vem! För allt ni bestämmer ska göras, utse en ansvarig. Han/hon måste inte göra det själv men tar ansvar för att det faktiskt blir gjort.