TIPS FRÅN COACHEN UT TIPSAR!

Förändringens fyra faser

Att genomföra varaktig förändring i sitt liv är en process. Man kan se det som en resa från ett sätt att vara, göra och tänka till ett annat.

Det är lätt att missta starten för hela förändringen. Att sluta röka är inte det du gör när du fimpar sista cigaretten. Sista fimpen är bara starten på den långa processen att sluta röka. När du fimpar din sista cigarett börjar resan, därefter kommer många och ibland långa dagar där du ska övervinna abstinensen, vänja dig vid att vara en icke-rökare, hitta nya metoder att få det cigaretten gav dig utöver nikotinet (avkoppling, tröst, gemenskap, vad det nu kan ha varit). Det kommer att gå lättare vissa dagar, vara riktigt svårt vissa dagar och kanske också braka igenom ibland så att du får börja om.

Oavsett vilken förändring du tänker genomföra i ditt liv är det samma sak. Starten är inte samtidigt målet, förändringen är inte genomförd för att du börjar, du kommer inte i mål när du tar första steget. Och som på vilken annan promenad som helst går det ibland lättare, ibland tyngre.

Motstånd är då inget tecken på att det är fel. Motstånd är ett tecken på att förändringsprocessen faktiskt på riktigt är igång. Om vi inte förändrar på riktigt uppstår heller inte motståndet, då gör vi bara som vi brukar men kallar det något annat.

Enkelt uttryckt kan en förändringsprocess beskrivas i fyra faser.

FÖRBEREDELSEN
En insikt om att du vill förändringen växer fram. Impulsen kan komma utifrån eller inifrån men det är inom dig beslutet växer fram. Det finns lite motstånd, lite ”inte kan väl jag?” och några ”undrar om jag klarar det här?” Men argumenten för förändring blir fler och fler. Känslan av att nu får det vara nog blir starkare och starkare. Du stärker dig själv på väg mot beslutet, kanske samlar fakta, bevis, känslomässiga argument. En kraft inom dig växer.

BESLUTET
Du når den punkt där förändringskraften är så stark att den tar sig uttryck. Du bestämmer dig. Sätter ned foten och tar det första steget. Här är förändringskraften mycket stark och motståndet svagt. Ditt ”nya liv” går lätt, det var ju bara att bestämma sig och börja göra.

Vore det klart här skulle alla hålla sina nyårslöften och coacher skulle vara överflödiga. Men det är inte fullt så enkelt, två faser kvar…

GENOMFÖRANDET
Nu handlar det om att fortsätta gå. Steg för steg genomför du den önskade förändringen, gör det om och om igen tills en ny vana, ett nytt tänkesätt har satt sig i ditt liv. Och det är nu motstånden kommer, det självklara motståndet i att du nu gör något du av olika skäl tidigare inte gjort.

 Det kan handla om egna inre föreställningar som utmanas. Gamla idéer om vad som är tillåtet, möjligt, lämpligt som ställs på ända. Eller det kan handla om yttre cirklar som rubbas, människor omkring dig börjar undra vad du håller på med och om du har tänkt fortsätta med det. Förändring innebär osäkerhet, osäkerhet är jobbigt. Och där kom motståndet! ”Varför inte bara fortsätta som vanligt, det var väl enkelt och bra, har ju alltid funkat förr?”

Samtidigt som motståndet ökas mattas förändringskraften som bar dig i början. Det är nu du behöver fylla på med mer energi i processen. Envisas förbi motståndet, låta en coach eller en vän pusha dig och påminna dig om varför du gör det du gör. Håll blicken på målet och kämpa på ett tag så kommer du snart in i nästa fas.

LÄTTNADEN
Du upptäcker nu att det går lättare och lättare. Rädslor, gamla tankemönster och gamla vanor släpper sitt grepp om dig och du går lättare och lättare på den nya stig du valt. Till slut är det nya det vanliga och du kan lugn och stark gå vidare, många erfarenheter rikare.

Som coach i längre uppdrag arbetar jag med de här fyra faserna, mitt jobb är att hjälpa den coachade stärka sig själv och processen i varje steg. Jag tänkte ge dig några tips på vägen om du ska arbeta själv med förändring.

………………………………………………………………………………………………….

Fyra styrkepiller för fyra steg…

Piller nr 1. Förberedelse förtydligad.
Ta dig tid att verkligen formulera målet. Vad är det du vill uppnå? Hur vet du att du är där? Vilka fördelar kommer du att ha då? Lev dig in i dem och gör dem glasklart tydliga för dig – du kommer att ha nytta av den här målbilden.

Piller nr 2. Beslutet basuneras.
Se till att verkligen befästa ditt beslut genom att uttala det högt på ett eller annat sätt. Det kan vara att tala om för en eller flera av din vänner vad du tänker göra eller att skriva ned det på något ställe som bara du ser men du ser det ofta. Ett uttalat och formulerat beslut får automatiskt mycket mera förändringskraft med sig i starten än ett du bara tänkt lite luddigt.

Piller nr 3. Gas i genomförandet.
Genomförandefasen kan liknas vid när nedförsbacken planar ut på cykelturen och du måste börja trampa. Hit kan du åka lätt, nu är det dags att börja trampa. Så trampa på, använd din tydliga målbild som extra gas, du vet vart du vill, du vet vinstens värde, tro inte på den lilla rösten som säger ”det är inte värt det – bekvämlighet är bättre”, du både kan vill och orkar trampa uppför backen också så gasa på.

Piller nr 4. Lättnadens lim.
Det är nu du ska passa på att slutgiltigt befästa ditt nya mönster. När det nya börjar gå lätt och du börjar få del av förtjänsterna. Stanna upp, lägg märke till skillnaden, lägg på minnet varje vinst du gör. På så sätt fäster du det nya starkare och starkare till dig, risken för återfall i gamla vanor minskar när vinsterna med de nya blir uppenbara och du blir medveten om din egen kraft. Du har ju gjort det här!

Lena Gustafsson, ACC coach
http://www.guldkanten.com/