TIPS FRÅN COACHEN UT TIPSAR!

Välja coach med kvalitet, tredje steget

För den som är nyfiken på coachning och skulle vilja prova att arbeta med en personlig coach finns en viktig fråga. Hur hittar jag rätt coach? I en serie artiklar tittar vi här på några urvalskriterier som kan hjälpa dig komma rätt. Vi har tittat på utbildning och nivå, nu är det dags för tredje och sista faktorn i vår serie om att välja coach.

Och den är viktig. Personkemin.
Hur tror du att du just nu kommer att trivas med den här coachen? Utstrålar han/hon det du just nu söker hos din coach? Kommer han/hon att utmana dig på rätt sätt?

Coaching är en personlig professionell relation och den personliga matchningen är viktig. En bra coach kan anpassa driv och tempo efter de signaler du ger och coachning ser för samma coach olika ut med olika klienter. I botten ligger dock alltid personkemin, hur väl motsvarar den vad du söker? Ibland vill man ha en coach som liknar en själv, ibland vill man utmanas genom att coachas av någon radikalt olik. Vad passar dig just nu? Och hur tror coachen själv att ni kommer att matcha ihop?

För att kunna bedöma det här brukar coacher starta med ett förutsättningslöst samtal kring vem du är, vem coachen är och vad du vill uppnå med samarbetet, ofta kombinerat med en provcoachning. Hittar man under det samtalet en bra grund för att gå vidare så formuleras en coachningsöverenskommelse och coachningen startar.

Klickar det inte tackar var och en för sig och du letar vidare för att hitta den coach som just nu passar just dig. Själv har jag som coach samlat på mig ett brett nätverk av kollegor vars coachstilar jag känner mer eller mindre väl för att ha flera att rekommendera i det läget. Ett nätverk jag hittills inte behövt nyttja på det sättet men som jag ser som en självklar service att ha.

Vi har nu under tre veckor tittat på olika sätt att bedöma om den coach du är på väg att välja är rätt för dig och vilken kunskapsgrund han/hon arbetar utifrån.

Så för att sammanfatta, för att välja coach med kvalitet tittar du på:

–          utbildning

–          erfarenhetsnivå, ofta uttryckt i diplomerings-/certifieringsnivå

–          personkemi

Du har här fått en kort introduktion, vill du veta mer om någon del så är du förstås välkommen att höra av dig, jag ska med glädje besvara dina frågor så långt jag kan.

Lena Gustafsson, ICF Associate Certified Coach

www.guldkanten.com

 

 

 

www.guldkanten.com