TIPS FRÅN COACHEN UT TIPSAR!

När sabotörerna dyker upp, forts…

Yttre sabotörer

I förra veckans artikel tittade vi på hur inre sabotörer ska behandlas. Det finns en sorts bromsar till, de yttre sabotörerna.

Människor och miljö omkring oss ger oss förutsättningar. Och vi anpassar oss efter dem. Och förändrar dem. Hela tiden pågår ett flöde av förändringar i stort och smått, allt från kampen för mänskliga rättigheter till bekvämare kontorsstolar är exempel på hur någon bestämt sig för att inte längre anpassa sig till det som inte känns bra och göra något åt det.

Klart att du då kan göra detsamma i ditt liv.

Yttre sabotörer är mycket enklare att hantera än de inre. Tydlighet, respekt och uppfinningsrikedom är bra att ha i verktygslådan.

Tydlighet inför dig själv med vem du är och vad du vill hjälper dig att vara tydlig inför andra. I perioder av förändring kan du behöva vara extra tydlig och påminna omgivningen om det nya som gäller.

Respekt hjälper dig att se att dina förändringar rubbar omgivningens cirklar och de kan behöva tid att ordna sig runt det nya. Lyssna på hur du påverkar dem som är viktiga för dig och hjälp dem hantera förändringen där du kan. Stå av respekt för dina egna beslut kvar och låt av respekt för omgivningen det ta tid om det behövs för att hitta nya roller runt dig.

Uppfinningsrikedom är din kreativa väg mot nya lösningar. Med fantasi, lekfullhet och kreativitet kan du och dina nära hitta nya sätt att jämka ihop era behov. Med uppfinningsrikedom kan du hitta de nya vanor, hjälpmedel och trix som gör det enklare för dig att lyckas oavsett om det är en ny variant av tidsplanering eller en smidigare transport du behöver. Nöden är uppfinningarnas moder sägs det, viljan till förändring kanske är den okända fadern?

För att stå kvar vid dina föresatser även när du märker att det blir obekvämt för andra en period kan du återigen ha nytta av att tidsbegränsa. Precis som med de inre sabotörerna kan du för dig själv göra en överenskommelse: ”Under den här perioden är det ok att vara ….”

Ibland envisas vi med att försöka odla vår livsblomma i oländig terräng. Om det tar emot om och om igen så fundera på om det är vad du gör? Det är inte dig det är fel på. Liljor trivs inte i granskog och tallar blir klena i öknen, det är inget fel på vare sig liljor eller tallar för det. Om det du vill inte fungerar kanske det beror på att de yttre förutsättningarna är för oländiga? Hur kan du i så fall ordna så att du får bättre förutsättningar?

Lena Gustafsson, ICF Associate Certified Coach
www.guldkanten.com