TIPS FRÅN COACHEN

Välja coach med kvalitet, andra steget

För den som är nyfiken på coachning och skulle vilja prova att arbeta med en personlig coach finns en viktig fråga. Hur hittar jag rätt coach? I en serie artiklar tittar vi här på några urvalskriterier som kan hjälpa dig komma rätt. Förra veckan handlade det om utbildning, den här veckan går vi vidare med att bedöma coachens nivå.

Vanliga begrepp i coachbranschen är diplomering och certifiering. Det är ord för att beskriva någon form av examination av coachens förmåga. De finns av olika typer. Dels finns den utbildningsspecifika, dels finns den generellt överenskomna. Det betyder i sin tur att certifierad coach kan ha olika betydelse så ta reda på vad som gäller för din coach. Jag ska försöka kort sortera upp skillnaden.

Det finns coachorganisationer där coacher gått samman för att dra upp gemensamma riktlinjer för vad som ska känneteckna coachning, hur en utbildning ska bedömas och vad som ska kunna förväntas av en godkänd coach. Internationella coachförbundet, ICF, är världens största sådan organisation med medlemmar från hela världen. Inom organisationen har man ett kvalitetssäkringssystem på coachutbildningar dit den som håller utbildningar kan anmäla sin utbildning för att få den granskad och förhoppningsvis godkänd. Efter godkännande där har elever efter fullgången kurs rätt att kalla sig av ICF diplomerade coacher.

Enskilda utbildningsföretag kan också välja att gå sin egen väg. Även där blir man vanligen diplomerad efter genomgången utbildning, men då diplomerad på just den specifika metoden, diplomerad av det företaget själva. En del coachutbildare har också valt att ge en kursspecifik certifiering efter genomgången utbildning. Dvs. direkt efter genomgången utbildning kallas man av just det institutet certifierad coach.

ICF har valt att lägga ribban högre. Certifierad hos ICF kan du bara bli som diplomerad coach med ackrediterad coachutbildning genom att bygga på med dokumenterad erfarenhet och efter genomgång av utvalda certifieringsbedömare som bedömer din kvalitet i relation till globala standards. Certifieringsprocessen innehåller bedömning av din utbildning, du ska kunna visa på ett visst antal faktiska coachtimmar med verkliga kunder varav endast en mindre del får vara icke-betalande och du genomgår tester där du bedöms av från ditt utbildningsinstitut fristående bedömare.

Certifiering hos ICF finns på tre nivåer. ACC, Associate Certified Coach är den första en ICF coach kan uppnå. Certifieringen omprövas med några års mellanrum och coachen måste då kunna visa på egen fortbildning och fortsatt arbete för att få behålla sin certifiering.

PCC, Professional Certified Coach är nästa nivå av certifiering hos ICF och en liten kärna av mycket rutinerade coacher har certifieringsgraden MCC, Master Certified Coach.

Så återigen, ställ frågor till din coach kring dennes diplomering/certifiering. Vad står den för? Vem har utfärdat den? Vad krävdes för att få den? Alla varianter kan vara rätt coach för dig beroende på vad du just nu söker och genom att fråga får du klarhet bakom begreppen och kan göra din bedömning.

Fortsättning följer …

Lena Gustafsson, ICF Associate Certified Coach
www.guldkanten.com