UT TIPSAR!

Uppvidinge Tidning 2016

Publicerad av:

Arbetet med årets första nummer av Uppvidinge Tidning har kört igång och vi ser fram emot ett spännande, kreativt 2016! Nästa UT delas ut i brevlådorna i slutet av januari, så vi ses snart. Vill du vara med och annonsera? Boka din annons i god tid.

UT TIPSAR!

1-1,5 miljoner skogskubikmeter skog skadades av Gorm

Publicerad av:

Tallskog_web
Södra uppskattar att 1-1,5 miljoner skogskubikmeter har skadats på Södras medlemmars fastigheter under stormen Gorms framfart. Totalt bedöms 2-2,5 miljoner ha skadats i södra Götaland. Ett område i sydöstra Småland drabbades speciellt svårt.

Södra har gjort en inventering av stormskadorna på 114 referensfastigheter väl spridda inom de södra delarna av Götaland som drabbats av stormens framfart.
Bedömningen utifrån inventeringen är att stormskadorna motsvarar 1-1,5 miljoner skogskubikmeter på Södras medlemsfastigheter. I huvudsak finns skadorna i äldre slutavverkningsmogen skog som strödda vindfällen och i utsatta lägen som hyggeskanter. Stormskadorna finns i södra delarna av Götaland och framför allt i Halland, Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra delarna av Kalmar län. Det är stor variation mellan olika fastigheter, men med störst omfattning i trakterna kring Tingsryd-Långasjö-Emmaboda-Påryd.
Skadorna är jämförbara med stormen Simone i oktober 2013 där 1,5-2 miljoner skogskubikmeter föll ungefär i samma område. Skadorna är betydligt mindre omfattande än efter stormen Gudrun som 2005 fällde 75 miljoner skogskubikmeter i Götaland. För enskilda drabbade skogsägare är dock konsekvenserna stora.

Inventering och säkerhet
Södra uppmanar sina medlemmar att se till att få en överblick av skadorna på sina egna fastigheter och kontakta sin skogsinspektor.
I det stormdrabbade området finns betydande risk för granbarkborreangrepp till sommaren. För att säkerställa skogsskyddet och rädda virkesvärdet är det därför viktigt att så snart som möjligt omhänderta det stormfällda virket. Södra, som har drygt 50 000 ägare som medlemmar som tillsammans äger cirka hälften av skogsmarken i södra Sverige, uppmanar alla skogsägare att ta det mycket försiktigt i arbetet med att upparbeta stormskogen.
– Sätt alltid säkerheten främst. Använd i första hand professionell hjälp och maskiner vid större arbeten. Avstå från eget arbete om du inte är både erfaren och har god kunskap och arbeta aldrig ensam, säger Håkan Larsson affärsområdeschef Södra Skog.

UT TIPSAR!

Lilla Attsjön vinner landskapsvårdspris

Publicerad av:

Föreningen Lilla Attsjön har under hösten tilldelas Växjö kommuns landskapsvårdspris för att ha återskapat fågelsjön med samma namn. Det stod klart efter ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober.

– Det är väldigt roligt och ett bra betyg på att Södra och dess medlemmar skapar värde ur skogen, säger Per-Erik Larsson, biolog på Södra, som berättar att sjön har blivit ett attraktivt utflyktsmål.

Gemensamma krafter
Södras stiftelse äger 2 000 hektar i Attsjö där 50 procent av den återskapade sjön ligger. Den övriga delen är uppdelad på fem privata skogsägare som tillsammans med Södra år 2011 tog beslut om att undersöka möjligheterna med att återskapa den 60 hektar stora sjön.  Efter positiva besked från Jordbruksverket och Mark & miljödomstolen började det praktiska arbetet sommaren 2014 och sjön var färdig januari 2015.
Projektet är en del av Södras arbete med ”skogens vatten” och ”skogens sociala värden” och sjön ligger till hälften på Södras forskningsstiftelses mark. Förutom den öppna vattenytan har cirka 20 hektar hagmark med bete, strandängar och hackspettskog skapats. Projektet har bekostats med Jordbruksverkets medel för ”Miljöinvesteringar”. Det praktiska arbetet har omfattat byggande av vattenregleringsanordningar, handikappanpassad gångstig, två fågeltorn och vindskydd med grillplatser, samt naturvårdsanpassade avverkningar.
– Resultatet efter en säsong visar på stor biologisk mångfald och stort socialt värde. Det är flera fågelarter som både häckade och fick ungar där denna säsong, berättar Per-Erik Larsson.

Växjö kommuns landskapsvårdspris har delats ut sedan 1987 och tilldelas personer eller föreningar som aktivt arbetar med att bevara eller återställa kulturlandskapet. Priset delas ut vid kommunfullmäktigemöte i december och består av ett diplom samt en prissumma på 20 000 kronor.

SKOG & NATUR UT TIPSAR!

Upptäck Vildmarksleden

Publicerad av:

Vildmarksleden_web

Intresset för att vandra och röra sig i skog och natur ökar hela tiden och under hösten har den anrika vandringsleden Vildmarksleden rustats upp med ny skyltning och en längre spångläggning genom Burlaggaflyet – ett samarbete mellan Börne Thorstensson, Skogsstyrelsen, Uppvidinge kommun och Farmartjänst.

-Jag har gått igenom den 37 kilometer långa leden och röjt stigar samt satt upp nya skyltar, berättar Börne Thorstensson.  Den en kilometer långa spången som byggts över Burlaggaflyet ger en häftig naturupplevelse och till våren finns även planer på att rusta upp vindskydden och toaletterna som finns i Ösjöbol och Kolvesjö samt att ansluta leden till ziplinebanan i Klavreström.
-Vi har redan nu gjort om sträckningen något. Leden går genom det nya reservatet Getaryggen, som erbjuder kuperad terräng och hänförande utsikt. Det är bitvis tuff vandring genom relativt orörd skog, berättar Thorsten Zaar, skogsförvaltare på Uppvidinge kommun.

Vildmarksleden löper via Klavreström, Libbhults ängar och Getaryggarna upp till LindshVildmarksleden (2)_webammar och sedan ned på den östra sidan via Vrånghult, intill Ösjöbolreservatet över Burlaggaflyet och vidare till Norrhult och Klavreström. Enklast påbörjar man sin vandring eller skidtur vid vandrarhemmet i Klavreström, Libbhults reservatparkering eller Lindshammar Café där det är lätt att parkera. Håll utkik efter orange skyltning och de blåvita vandringsledsskyltarna.

Leden erbjuder vackra naturupplevelser genom blandad natur men också genom gammal, kulturhistorisk miljö.
-Ja, tack vare närheten till den gamla järnindustrin finns det gott om gamla torpgrunder, kolbottnar och kolakojor utmed linjen, berättar Börne.

Den 37 kilometer långa vildmarksleden är en lagom tvådagarstur och för den som vill ha ytterligare utmaning sammanfaller leden med Höglandsleden vid Lindshammar, som i sin tur ansluter till andra leder som exempelvis Sigfridsleden i Asa. Packa ryggsäcken och planera en härlig långvandring eller skidtur på hemmaplan!

Fler naturtips får du i Uppvidinge Tidning