SKOG & NATUR UT TIPSAR!

Helge å blir Model Forest område

Helge Å, Foto: Louise Wargklev # Uppvidinge Tidning

Helge å, Arkivfoto: Louise Wargklev # Uppvidinge Tidning

Landskapsinitiativet Helge å Model Forest blir Sveriges tredje Model Forest-område. Därmed etableras ytterligare ett forum för samverkan mellan landskapets aktörer i landets södra delar, som kan bidra till en hållbar landskapsutveckling.
..
International Model Forest Network är ett nätverk för hållbar landskapsutveckling som startade i Kanada. Idag finns det ett 60-tal Model Forest i 30 länder. I Sverige finns sedan tidigare områden i Vilhelmina och i Bergslagen. Helge å Model Forest omfattar hela åns avrinningsområde, som förgrenar sig över 14 kommuner i Jönköpings, Kronobergs och Skåne län.
– Vi är stolta och glada att vi äntligen är i mål med att etablera en Model Forest i södra Sverige. Skogsstyrelsen vill framförallt lyfta fram det arbete som alla inblandade lagt ner de senaste åren och som har varit avgörande för att nå ända fram, säger Johanna From, regionchef, Skogsstyrelsen.

Ett av de viktigaste syftena med en Model Forest är att vara ett forum för samverkan mellan de som på olika sätt använder landskapet och att genom dialog lösa gemensamma frågor. Det ska också vara en plattform för tillämpad forskning i samverkan med lokala aktörer.

Vattenkvalitet och dess betydelse för bland annat markanvändning och biologisk mångfald är centralt i det fortsatta arbetet inom Helge å Model Forest. Sju teman har identifierats – strömmande vatten, brunifiering av vatten, lokal utveckling, grön infrastruktur för ädellövskogens värden, tätortsnära natur och deltagandeplanering, skogslandskapets framtida trädslag samt utveckling, utbyte och användande av kunskap.
– Nu finns en bra plattform för det fortsatta arbetet. Detta är en unik möjlighet för att arbeta gränsöverskridande för ett uthålligt nyttjande av resurser i ett helt avrinningsområde, säger Sven-Erik Magnusson, tidigare koordinator för Biosfärområde Kristianstads vattenrike och en av initiativtagarna.
– Helge å tillför flera nya aspekter och möjligheter för det internationella nätverket. Inte minst intressant är att hela avrinningsområdet som omfattar såväl barrskogsdominerad glesbygd som jordbruksdominerade landskap och kustområden ingår. Samarbetet med Biosfärområde Kristianstad vattenrike är också högintressant, säger Johan Svensson, SLU och ledamot av International Model Forest nätverkskommitté.

Initiativ till att bilda en Model Forest inom Helge åns avrinningsområde togs 2007 av Södra, Biosfärområde Kristianstads vattenrike och Skogsstyrelsen. De ville gemensamt hitta lösningar till områdets problem med brunifiering av vattendrag, översvämningar och hur detta hänger ihop med hur marken används av exempelvis skogsbruket.

Bakom ansökan för medlemskap står också Högskolan Kristianstad, SLU, Osby naturbruksgymnasium, Södra (SBO Markaryd-Älmhult och SBO Snapphanebygden) samt Helgeåns vattenråd. Aktiva intressenter är bland annat också Hibab i Hässleholms kommun, Älmhults kommun samt hembygdsföreningarna i Göteryd, Pjätteryd och Hallaryd.
(Fakta Skogsstyrelsen)