Kategoriarkiv: UT TIPSAR!

SKOG & NATUR UT TIPSAR!

Helge å blir Model Forest område

Publicerad av:

Helge Å, Foto: Louise Wargklev # Uppvidinge Tidning

Helge å, Arkivfoto: Louise Wargklev # Uppvidinge Tidning

Landskapsinitiativet Helge å Model Forest blir Sveriges tredje Model Forest-område. Därmed etableras ytterligare ett forum för samverkan mellan landskapets aktörer i landets södra delar, som kan bidra till en hållbar landskapsutveckling.
..
International Model Forest Network är ett nätverk för hållbar landskapsutveckling som startade i Kanada. Idag finns det ett 60-tal Model Forest i 30 länder. I Sverige finns sedan tidigare områden i Vilhelmina och i Bergslagen. Helge å Model Forest omfattar hela åns avrinningsområde, som förgrenar sig över 14 kommuner i Jönköpings, Kronobergs och Skåne län.
– Vi är stolta och glada att vi äntligen är i mål med att etablera en Model Forest i södra Sverige. Skogsstyrelsen vill framförallt lyfta fram det arbete som alla inblandade lagt ner de senaste åren och som har varit avgörande för att nå ända fram, säger Johanna From, regionchef, Skogsstyrelsen.

Ett av de viktigaste syftena med en Model Forest är att vara ett forum för samverkan mellan de som på olika sätt använder landskapet och att genom dialog lösa gemensamma frågor. Det ska också vara en plattform för tillämpad forskning i samverkan med lokala aktörer.

Vattenkvalitet och dess betydelse för bland annat markanvändning och biologisk mångfald är centralt i det fortsatta arbetet inom Helge å Model Forest. Sju teman har identifierats – strömmande vatten, brunifiering av vatten, lokal utveckling, grön infrastruktur för ädellövskogens värden, tätortsnära natur och deltagandeplanering, skogslandskapets framtida trädslag samt utveckling, utbyte och användande av kunskap.
– Nu finns en bra plattform för det fortsatta arbetet. Detta är en unik möjlighet för att arbeta gränsöverskridande för ett uthålligt nyttjande av resurser i ett helt avrinningsområde, säger Sven-Erik Magnusson, tidigare koordinator för Biosfärområde Kristianstads vattenrike och en av initiativtagarna.
– Helge å tillför flera nya aspekter och möjligheter för det internationella nätverket. Inte minst intressant är att hela avrinningsområdet som omfattar såväl barrskogsdominerad glesbygd som jordbruksdominerade landskap och kustområden ingår. Samarbetet med Biosfärområde Kristianstad vattenrike är också högintressant, säger Johan Svensson, SLU och ledamot av International Model Forest nätverkskommitté.

Initiativ till att bilda en Model Forest inom Helge åns avrinningsområde togs 2007 av Södra, Biosfärområde Kristianstads vattenrike och Skogsstyrelsen. De ville gemensamt hitta lösningar till områdets problem med brunifiering av vattendrag, översvämningar och hur detta hänger ihop med hur marken används av exempelvis skogsbruket.

Bakom ansökan för medlemskap står också Högskolan Kristianstad, SLU, Osby naturbruksgymnasium, Södra (SBO Markaryd-Älmhult och SBO Snapphanebygden) samt Helgeåns vattenråd. Aktiva intressenter är bland annat också Hibab i Hässleholms kommun, Älmhults kommun samt hembygdsföreningarna i Göteryd, Pjätteryd och Hallaryd.
(Fakta Skogsstyrelsen)

UT TIPSAR!

Influensavaccination för ålderspensionärer

Publicerad av:

Preliminära siffror visar att färre ålderspensionärer än vanligt i Kronoberg har valt att vaccinera sig mot influensan den här säsongen. Men det är fortfarande möjligt att få vaccin. 

I november hade vårdcentralerna i Kronoberg öppna mottagningar med gratis vaccinering mot influensan för alla kronobergare över 65 år. Nu visar preliminära siffror att runt 55 procent av pensionärerna valt att vaccinera sig. Det är för lite, tycker Arne Runehagen, smittskyddsläkare i Region Kronoberg.
-Influensavaccinet räddar liv. Influensa kan vara en allvarlig sjukdom för äldre personer – även om man känner sig frisk och stark. Vaccinet räddar liv. Influensa kan vara en allvarlig sjukdom för äldre personer – även om man känner sig frisk och stark. Vi räknar dessutom med att säsongens vaccin ger ett mycket bra skydd, eftersom influensavirusen inte är muterat, säger Runehagen.

Hittills har vi enstaka fall av influensa i länet, men ännu ingen omfattande smittspridning. Det är alltså fortfarande väl värt att vaccinera sig, trots att det tar ett par veckor innan vaccinet får effekt. Vårdcentralerna har inte längre några drop in-mottagningar, men det går utmärkt att boka tid för vaccinering. Det är fortfarande gratis för personer i riskgrupper – bland annat de som är 65 år och äldre.

UT TIPSAR!

Uppvidinge Tidning 2016

Publicerad av:

Arbetet med årets första nummer av Uppvidinge Tidning har kört igång och vi ser fram emot ett spännande, kreativt 2016! Nästa UT delas ut i brevlådorna i slutet av januari, så vi ses snart. Vill du vara med och annonsera? Boka din annons i god tid.

UT TIPSAR!

1-1,5 miljoner skogskubikmeter skog skadades av Gorm

Publicerad av:

Tallskog_web
Södra uppskattar att 1-1,5 miljoner skogskubikmeter har skadats på Södras medlemmars fastigheter under stormen Gorms framfart. Totalt bedöms 2-2,5 miljoner ha skadats i södra Götaland. Ett område i sydöstra Småland drabbades speciellt svårt.

Södra har gjort en inventering av stormskadorna på 114 referensfastigheter väl spridda inom de södra delarna av Götaland som drabbats av stormens framfart.
Bedömningen utifrån inventeringen är att stormskadorna motsvarar 1-1,5 miljoner skogskubikmeter på Södras medlemsfastigheter. I huvudsak finns skadorna i äldre slutavverkningsmogen skog som strödda vindfällen och i utsatta lägen som hyggeskanter. Stormskadorna finns i södra delarna av Götaland och framför allt i Halland, Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra delarna av Kalmar län. Det är stor variation mellan olika fastigheter, men med störst omfattning i trakterna kring Tingsryd-Långasjö-Emmaboda-Påryd.
Skadorna är jämförbara med stormen Simone i oktober 2013 där 1,5-2 miljoner skogskubikmeter föll ungefär i samma område. Skadorna är betydligt mindre omfattande än efter stormen Gudrun som 2005 fällde 75 miljoner skogskubikmeter i Götaland. För enskilda drabbade skogsägare är dock konsekvenserna stora.

Inventering och säkerhet
Södra uppmanar sina medlemmar att se till att få en överblick av skadorna på sina egna fastigheter och kontakta sin skogsinspektor.
I det stormdrabbade området finns betydande risk för granbarkborreangrepp till sommaren. För att säkerställa skogsskyddet och rädda virkesvärdet är det därför viktigt att så snart som möjligt omhänderta det stormfällda virket. Södra, som har drygt 50 000 ägare som medlemmar som tillsammans äger cirka hälften av skogsmarken i södra Sverige, uppmanar alla skogsägare att ta det mycket försiktigt i arbetet med att upparbeta stormskogen.
– Sätt alltid säkerheten främst. Använd i första hand professionell hjälp och maskiner vid större arbeten. Avstå från eget arbete om du inte är både erfaren och har god kunskap och arbeta aldrig ensam, säger Håkan Larsson affärsområdeschef Södra Skog.