Uppvidinge Tidning » 21 juni, 2010

Daily Archives: 21 juni, 2010

TIPS FRÅN COACHEN UT TIPSAR!

Affärscoachning

Published by:

Att leda företag är en syssla som ställer stora krav på förmågan att leda sig själv. Både för det personliga välbefinnandet och för lönsamheten i företaget. Ju mindre företag ju större är kopplingen.

Affärscoachning handlar om att bygga strukturer för vardagen så att man gör rätt saker vid rätt tillfälle. Det handlar också om självkännedom och att lära sig tolka sin egen omedvetna kunskap, våga när det är läge att våga och bromsa när det är läge för det.

Den som driver företag gör det ofta utifrån en specifik kunskap man omsätter i inkomster. Det kan vara rent hantverksmässigt som frisör eller bagare, det kan vara en specialisttjänst som konsult eller det kan vara ett tekniskt kunnande som grundar en industri. I det lilla företaget krävs det sedan också att man är mångsysslare. Andra delar kommer in som man också ska klara, man ska sälja, kanske leda andra människor, fördela arbete, planera, hantera sin stress och sina framgångar.

Och så finns den rent affärsstrategiska delen, hur ska mitt företag utvecklas? Vad behöver jag göra för att komma dit? Vad gör jag idag som tar mig närmare målet? Vad gör jag som i själva verket motverkar min plan?

Jag har i min verksamhet märkt att just solo- och småföretagare drar mycket god nytta av coachning. Man är ofta ensam i sitt beslutsfattande, man kanske jobbar i den grupp man samtidigt ska leda och vill därför inte diskutera möjliga strategier där och skapa osäkerhet kring framtiden för de anställda. Idéer kan vara ganska vilda innan de antagit den form de ska ha när de verkställs, och det stadiet behöver man ha för att tänka kreativt och stort.  Att då ha ett neutralt bollplank utanför organisationen medan man utforskar möjligheterna stärker personen och breddar tankarna.

I affärscoachning kan man arbeta individuellt eller med ledningsgruppen. Effekten av kraftsamlingen blir ofta ett ökat fokus, en ökad lönsamhet och en kontrollerad tillväxt.

Se fler tips från coachen under rubriken Livsstil.

 Lena Gustafsson, ACC coach
www.guldkanten.com