Uppvidinge Tidning » 26 maj, 2010

Daily Archives: 26 maj, 2010

TIPS FRÅN COACHEN

Personlig coach – vad har man en sådan till?

Published by:

Det blir mer och mer vanligt att människor använder sig av en personlig coach. Idrottare har dem, skådespelare har dem, chefer har dem och alla människor har dem. Men vad är en personlig coach och vad har man en sådan till?

I en artikelserie kommer jag här att ge några exempel på olika sätt att arbeta med en personlig coach men låt oss först titta lite på begreppet. Vad är en coach egentligen?

Coach är i sig inte en skyddad titel, vem som helst kan i princip kalla sig coach, och det gör många i olika sammanhang, där av förvirringen. Men coach är också en specifik roll och coachning ett speciellt sätt att arbeta med människors utveckling och det är den av coacher över hela världen överenskomna metodiken jag använder mig av och pratar om. Kvalificerade coacher utbildade i metoden har oftast någon form av diplomering eller certifiering som visar att de satt sig in i metodiken, prövats och bedömts kunna hantera den. Hur det går till återkommer jag till i en senare artikel, idag fokuserar vi på vad coachning är.

Coachning kan beskrivas som en på samma gång personlig och professionell relation. Coachen och klienten (ett vanligt uttryck för den som coachas, kan även kallas coachee) möts kring ett ämne där klienten vill ha förändring. Målet för coachningen sätter klienten, han/hon pekar ut riktningen, mot det målet arbetar man sedan tillsammans, i med – och motgång. Coachning handlar om att se och förverkliga möjligheter och att lära sig något om sig själv längs vägen.

Människor som ringer mig och vill boka coachning gör det för att de vill ha förändring på något område i sitt liv. För att få förändring krävs att man börjar göra något annorlunda. Första frågan kan vara vad?

När man sedan påbörjar förändringen så händer det saker, cirklar rubbas och reaktioner kommer. Hos oss själva och i omgivningen. Genom den processen gäller det att orka hålla i, fortsätta när det tar emot och se och glädjas när det går bra. Mitt jobb som coach är att stå bredvid dig, hålla upp en spegelbild av ditt allra bästa jag när du själv bara ser skräp och hålla upp målet som en påminnelse när du undrar vad du egentligen håller på med. Förändringsarbete är inte lätt, vore det enkelt skulle alla hålla sina nyårslöften och inga coacher behövas.

Vad är det då som hindrar? Kort uttryckt kan man säga att det är bekvämlighet och gamla tankemönster som är de största bovarna. Tro inte på det där inre tvivlet som säger ”inte kan väl jag!” eller ”hur skulle det se ut?”, de är typiska små sabotörer som vi alla har inom oss. Att anlita en coach är att lära sig tämja dem.

Coachingprocessen består av två viktiga delar, dels agerandet, att komma igång och göra, åstadkomma den förändring man vill ha. Och så lärandet, att under resans gång lära sig mer om sig själv och sina egna drivkrafter och tankemönster så att förändringen när den väl är genomförd också håller över tid.

Den som vill lära sig mer om sig själv och bli sitt bästa jag, han/hon anlitar en personlig coach.

.
Det finns ett enkelt trefrågetest som visar
om coachning kan vara något för dig:

Finns det något område i ditt liv där du vill se en förändring?
• Är du beredd att lägga tid och energi på att arbeta med det?
• Skulle det passa dig att ha någon vid din sida som ser dina framgångar och stöttar dig när det tar emot?
Svarar du ja på alla tre – då är du en av dem som skulle dra nytta av en personlig coach.

I kommande artiklar kommer jag att ge några konkreta exempel på olika sorters coachning och vad det ger, nästa gång blir det livscoachning.

Jag avslutar med ett citat om frihet från Duke Ellington som just nu inspirerar mig:
“ Freedom… to reach for a star or go about the business of becoming
what we already are.”

Lena Gustafsson, ICF Associate Certified Coach
www.guldkanten.com