UT TIPSAR!

Ökad återhämtningstid vid rotationsarbete inom vården

Region Kronoberg genomför nu en unik satsning som ska ge mer tid för återhämtning vid rotationsarbete i vården.

Med start 1 november 2016 inleder Region Kronoberg satsningen som ska ge alla medarbetare som varvar dag- och nattarbete bättre förutsättningar för återhämtning.

En normal natts arbete (10 timmar) kommer att generera fyra timmars ledighet, jämfört med tidigare två timmar.
-Att arbeta rotation kan vara tufft. Genom denna satsning vill vi skapa bättre förutsättningar för vila och återhämtning för medarbetarna, och en långsiktigt god arbetsmiljö, berättar Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.
-Jag är jättestolt över att vi nu äntligen kan visa flera steg för att bli bättre arbetsgivare. Jag är övertygad om att dessa satsningar kommer att leda till bättre arbetsmiljö och patientsäkerhet, och därmed också en bättre ekonomi, säger Anna Fransson (S) regionstyrelsens ordförande.

Unik satsning

Region Kronoberg är först i landet med att minska arbetstidsmåttet för alla medarbetare som arbetar rotation. Införandet kommer att ske successivt efter noggrann planering tillsammans med respektive verksamhet.

Del i åtgärdspaket

Satsningen är en del i det åtgärdspaket som regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i maj 2016 för att långsiktigt möta bemannings- och kostnadsutmaningarna i hälso- och sjukvården.
Vi hoppas även att satsningen ska förbättra förutsättningarna för medarbetare i vår kvinnodominerade sektor att kunna arbeta heltid eller höja tjänstgöringsgraden på sin nuvarande deltidsanställning, säger Anna Fransson.

Fler satsningar på sjuksköterskor

För att öka attraktionskraften hos sjuksköterskor genomförs ytterligare satsningar, bland annat:

  • Utbildningstjänster för sjuksköterskor med full lön: Med start 2017 erbjuder Region Kronoberg 45 sjuksköterskor per år specialistutbildning med grundlön.
  • Fler utbildningsplatser för sjuksköterskor: Från och med hösten 2017 utökar Linnéuniversitetet i samarbete med Region Kronoberg antalet utbildningsplatser på sjuksköterskeprogrammet från 60 platser till 80 platser per termin, varav 15 platser är i Ljungby.
  • Tvåårigt kliniskt utvecklingsprogram för nya sjuksköterskor: Alla nyutexaminerade sjuksköterskor som fastanställs i Region Kronoberg får genomgå ett tvåårigt kliniskt utvecklingsprogram, som en del i yrkesintroduktionen. Syftet är att skapa en trygg övergång från att vara student till att bli medarbetare i regionen.