UT TIPSAR!

Uppvidinge kommun satsar extra på lärare

De statsbidrag som kommunen kan få till lärarlönelyftet räcker inte för att alla legitimerade lärare ska kunna få en löneökning. Därför har Uppvidinge kommun valt att komplettera det statliga lärarlönelyftet med en egen kommunal satsning.

Uppvidinge kommun väljer att göra en bred satsning när det gäller lärarlönelyftet.
– Vi anser att lärarna är den viktigaste resursen för att alla elever ska få möjlighet att lyckas i skolan och vill ge alla legitimerade lärare högre lön. Vi vill premiera alla de som arbetar långsiktigt för våra elevers bästa i Uppvidinge, säger Torbjörn Gustafsson (C), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Satsningen innebär att lärarlönelyftet i Uppvidinge kommun kommer att utformas på följande sätt:

  • Alla lärare i grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan som den 1 juli 2016 hade lärarlegitimation och tillsvidareanställning och som inte tidigare har fått löneförhöjning genom förstelärarreformen får ta del av lärarlönelyftet. Alla får 2 500 kronor mer i månadslön, utom specialpedagoger och speciallärare med examen på avancerad nivå, som får 3 500 kronor i lönelyft.
  • Lärarlönelyftet kommer att ges som ny fast lön, det vill säga utan tidsbegränsning. Lönelyftet utbetalas retroaktivt från och med den 1 juli 2016.

Om lärarlönelyftet: Lärarlönelyftet är en möjlighet för kommuner och andra skolhuvudmän att med hjälp av statsbidrag kunna öka lönerna för legitimerade lärare i grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan från och med den 1 juli 2016. Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.