RESOR

27 miljoner till kollektivtrafiken på Kronobergs landsbygd

busshållsplats_web

Foto Uppvidinge Tidning

Trafikverket föreslår att regeringen satsar 27 miljoner på att förbättra kollektivtrafikens infrastruktur på landsbygden i Kronobergs län. Satsningen påbörjas under 2016 och pågår till 2019.

Regeringen har meddelat att de vill satsa 800 miljoner kronor på att utveckla kollektivtrafikresandet på landsbygden under fyra år. Det skriver Region Kronoberg i ett pressmeddelande. Stödet ska gå till utveckling och förbättring av kollektivtrafikens infrastruktur exempelvis hållplatser, pendlarparkeringar och gång- och cykelanslutningar. Trafikverket, Region Kronoberg och Länstrafiken Kronoberg föreslår en rad åtgärder i länets kommuner och de som nämns beröra Uppvidinge är utbyggnad av busshållsplatser, ett prioriterat busstråk Åseda-Lenhovda mot Växjö samt uppgradering av landsbygdshållplatser.
Satsningarna ligger i linje med Region Kronobergs Trafikförsörjningsprogram och Länstransportplan. Förutom kollektivtrafiksatsningen föreslås även Kronoberg få 14 miljoner kronor i ökat bärighetsanslag till underhåll av länets vägar.
-Stödet blir viktigt för att förbättra möjligheten till hållbart resande även på landsbygden. Eftersom vi är ett län med en stor landsbygd kommer satsningen många kronobergare till del, säger Robert Olesen (S), regionråd och 1:e vice ordförande i regionstyrelsen.