NÄRINGSLIV UT TIPSAR!

Anebyhusgruppen anställer femtio hantverkare

Anebyhusgruppen meddelar att de vill rekrytera sammanlagt femtio hantverkare till deras nya husfabriker i Åseda och Klöverfors.
I Anebyhusgruppens ena husfabrik är det volymhustillverkning som står i fokus, där byggs allt inomhus för att sedan levereras direkt till områdena som färdiga hus. Orderböckerna är fyllda för många år framöver och en av beställarna är BoKlok som ägs av Skanska och IKEA tillsammans.
I den andra nya husfabriken är det skräddarsydda hus för varumärken Anebyhus, Ekeforshus och Kungshus som ska tillverkas. Produktionen i de nya fabrikerna är igång och nu påbörjas rekryteringen av totalt femtio snickare, målare, plattsättare, montörer och ventilationsmontörer.