UT TIPSAR!

Pontonjärpriset 2019

Årets mottagare av Pontonjärpriset är Sverker Arnesson på Åkrahällskolan i Nybro samt Nibe Industrier AB, med huvudkontor i Markaryd. Priserna delades ut under en ceremoni i Kalmar den 18 november 2019.

Pontonjärpriset är ett pris inrättat av Kronobergs tidigare landshövding Kristina Alsér, med syfte att lyfta fram personer som på olika sätt bygger broar mellan skola och näringsliv i Kronoberg och Kalmar län.
-Pontonjärprisets syfte är att minska avståndet mellan skolan, näringslivet, det offentliga och akademien. Med stipendier ska de som på ett innovativt och hållbart sätt utvecklat samarbete och minskat avståndet mellan privata och offentliga aktörer premieras, säger Kristina Alsér.

I år delades priset ut i Kalmar den 18 november. Årets Pontonjär Skola gick till Sverker Arnesson på Åkrahällskolan i Nybro. 15 000 kronor tillfaller skolan/klassen, medan Sverker får 10 000 kronor för sina insatser. Till Årets Pontonjär Näringsliv har Nibe Industrier AB utsetts, och företaget fick ta emot en check på 10 000 kronor under utdelningen.

Sverker får sitt pris för att bland annat ha ”inspirerat sina elever inte bara i finsnickeriets konst utan också ha bidragit till att de fått intresse för och inblick i entreprenörskap”, enligt juryns utlåtande. Markaryds-baserade Nibe mottar priset med motiveringen: ”Nibe och dess koncernchef har sedan 30 år årligen bjudit in kommunens grundskoleklasser i årskurs tre till företaget, samt sedan 2017 involverat sig i Mot nya höjder tillsammans med Nobel Prize museum.”
-Priset har en tydlig inriktning på samhällsnyttan. Det finns en hållbarhetstanke – inte bara i att vinnarna hittas lokalt i våra län – att värna om att bjuda in till samtal och dela med sig av kunskap och erfarenheter över alla former av gränser i samhället, säger Beatrice Kämpe Nikolausson, vd på Länsförsäkring Kronoberg och medlem i juryn som har röstat fram vinnarna.

Juryns önskan är att prissumman ska användas för en gemensam aktivitet mellan vinnande skola och företag, med medarbetare, lärare och elever involverade. Med pristagarna som goda förebilder hoppas juryn vidare att uppmärksamheten kring pristagarnas målmedvetna arbete ska stimulera fler att vilja bygga broar och ta initiativ till nya samarbeten.

Pristagarna utses av en jury bestående av:
Kristina Alsér, Initiativtagare och före detta Landshövding Kronobergs län
Marcus Brunskog, Preses Linnéakademien
Ylva Dandanell, Ständig sekreterare Linnéakademien
Beatrice Kämpe Nikolausson, Vd Länsförsäkring Kronoberg
Helena Nilsson, Regional utvecklingsdirektör, Region Kalmar län

MOTIVERINGAR:

Sverker Arnesson, Pontonjärpristagare Lärare och skola 2019

Pontonjärpristagare – lärare och skola 2019 
Sverker Arnesson är lärare på Hantverksprogrammet Finsnickeri på Åkrahällskolan i Nybro. I sitt arbete som lärare har han inspirerat sina elever inte bara i finsnickeriets konst utan också bidragit till att de fått intresse för och inblick i entreprenörskap. Flera av hans elever, med rötter både i och utanför Sverige, har nått stora framgångar inom UF, även nationellt. 
Sverker har en stor förmåga att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö och samtidigt vara drivande i nya, kreativa projekt där entreprenörskap är en metod för att elever ska nå sin fulla potential. Sverker står för utveckling, innovation och mod och är en förebild för både elever och lärare.
För sitt gedigna engagemang och sin pedagogiska skicklighet är Sverker Arnesson en mycket värdig mottagare av denna utmärkelse.

Gerteric Lindquist
Verkställande direktör, NIBE Industrier AB

Pontonjärpristagare – näringsliv 2019 
Nibe Industrier AB har som stort och internationellt bolag med huvudkontor i Markaryd tidigt insett styrkan med att arbeta med grundskolan. ”Nibe och dess koncernchef har sedan 30 år årligen bjudit in kommunens grundskoleklasser i årskurs tre till företaget, samt sedan 2017 involverat sig i Mot nya höjder tillsammans med Nobel Prize museum för att öka förståelsen för vilka framtidsmöjligheter det finns inom teknik och naturvetenskap i svensk tillverkningsindustri. Målsättning är nu att vidareutveckla detta samarbete.”
Planering och genomförande har skett i nära dialog med Markaryds kommun, Region Kronoberg och Linnéuniversitetet. Nibe har också samordnat besök från skolelever till andra företag i regionen. Utställningarna och företagsbesöken (elva övriga företag) har besökts av över 2000 elever från Kronobergs län under läsåret 2018-2019.
Nibe Industrier AB är en mycket föredömlig och värdig mottagare av Pontonjärpriset – Näringsliv 2019.