UT TIPSAR!

Konsthall bjuder in till skoltävlingar

Virserums Konsthall bjuder in småländska skolor till tre skoltävlingar med fokus på hållbarhet och biologisk mångfald

Mat, möbler och bin i fokus

-Vi är intresserade av tankar kring konsumtion och klimat. Vi har ofta en dialog med forskare kring dessa teman då vi ständigt arbetar med frågor om hållbarhet och framtid. Det finns en nyfikenhet hos oss på konsthallen om vad barn och unga tänker och tycker. Tävlingarna handlar inte om rätt eller fel utan att samla kunskap genom att undersöka och om val man i framtiden kanske ställs inför. Dessa tävlingar kopplas framförallt till nr 12 av de globala målen som handlar om hållbar konsumtion. Tävlingarna handlar om att utforska vad som är bra klimatval att konsumera både i en möbel för hemmet och i den mat vi sätter på bordet (som kanske är en klimatsmart möbel). Vi tror att de kan passa för flera årskurser och det är något vi tar hänsyn till när vinnare utses, skriver Virserums Konsthall i ett pressmeddelande.
-Tävlingen att hitta bi-arter är något som konsthallen helt enkelt ”nördat” ner sig i. Vi vill veta vad för bin ni kan se runt om i Småland. Detta inom projektet En surrande konsthall som vi startat och ska pågå i två år. Men visst hänger det samman med klimatet, biologisk mångfald och den stora insektsdöd som drabbat Europa, säger Carolina Jonsson, producent på Virserums Konsthall. Inbjudan till tävlingarna kan du ladda ned som PDF för utskrift på konsthallens webbsida.

Vad är framtidens mat?

En stor del av hushållets klimatpåverkan kommer från maten och vad vi väljer att äta för råvaror har störst betydelse för hur stor denna påverkan blir. Vi vill på Virserums Konsthall 2019 skicka en utmaning till Småländska skolor att vara med i tävlingen – Klimatsmart mat att älska. Det kan vara en förrätt, huvudrätt eller en efterrätt.
Vad som ska lämnas in till tävlingen:
– Receptet ska vara för 4 personer 
– Bild på rätten
– Receptet ska specificeras på alla ingredienser och mängder av dem 
samt ska ange hur tillredning sker.
– Motivering varför just detta är bra val för att äta klimatmässigt.
Receptet, bild och motivering ska lämnas in senast 27 oktober av en grupp, som kan bestå av ett par elever eller en klass, till Carolina Jonsson på Virserums konsthall. Ett bidrag kommer väljas av juryn, än så länge hemlig, detta bidrag kommer ges 1000 kr till klasskassan. Vinnande bidrag presenteras 20 dagar efter inlämning. Alla bidrag kommer göras tillgängliga för besökare och andra vid Virserums Konsthall.

Möbler för framtiden?

Vi vet att i framtiden kommer vi inte kunna konsumera på samma sätt som idag. Varor påverkar miljön under hela sin livscykel, under tillverkning, vid användning och om den ska materialåtervinnas eller bli till avfall. Sedan tillkommer transporter i alla led. Så hur kan man designa en ny möbel och ändå göra det på ett hållbart sätt?
Vad som ska lämnas in till tävlingen:
– Ritning på möbeln med mått angivelser. 
– Beskrivning som berättar om material, ytbehandlingar. 
– Motivering om varför just detta är bra val för en möbel för framtiden.
Frågor att tänka på:
Vad är det för möbler som man kan leva med under lång tid? 
Vad tröttnar man inte på? 
Vad är det för material och vilken miljöpåverkan har materialet? 
Hur ska det tillverkas? 
Hur länge klarar sig detta materialet? 
Hur hanterar man trender?
Tänk också vilken typ av person som ska använda möbeln? 
Är det möbel till ett hem, till en skolsal eller en arbetsplats?
Ritningar, beskrivningar och motivering ska lämnas in senast 27 oktober av en grupp, som kan bestå av ett par elever eller en klass, till Carolina Jonsson på Virserums konsthall. Ett bidrag kommer väljas av juryn, än så länge hemlig, detta bidrag kommer ges 1000 kr till klasskassan. Vinnande bidrag presenteras 20 dagar efter inlämning. Alla bidrag kommer göras tillgängliga för besökare och andra vid Virserums Konsthall.

Vem kan hitta flest arter bin?

Det finns cirka 270 olika arter vilda bin i Sverige varav en tredjedel är rödlistade. Det är en spännande och brokig skara. Börja titta noga på bina i närheten. Vad kan det vara för art? Glöm inte att humlor är en typ av bin. Vi behöver bin. De vilda bina är duktiga spridare av pollen, vilket de gör samtidigt som de samlar föda till sig själv och nya generationer. Det är inte bara vår mat som är beroende av dem – det är också 90 procent av alla våra vilda växter.
Vad som ska lämnas in till tävlingen:
– Foton på de bin ni hittar.
– Artbestämning av dem (om ni kan).
Foton och lista på arter ska lämnas in senast 27 oktober av en grupp, som kan bestå av ett par elever eller en klass, till Carolina Jonsson på Virserums konsthall. Den klass som kan hitta flest kommer ges 1000 kr till klasskassan. Vinnande bidrag presenteras 20 dagar efter inlämning. Alla bidrag kommer göras tillgängliga för besökare och andra vid Virserums Konsthall.