UT TIPSAR!

Utökat eldningsförbud

Det råder totalt grill- och eldningsförbud i Kronobergs län. (Foto Pixabay)

Länsstyrelsen har beslutat om skärpt eldningsförbud i hela Kronobergs län från den 25 juli. Extremt stor brandrisk råder i skog och mark. 

Skärpt eldningsförbud i hela länet

På grund av den extrema torka som råder i Kronobergs län införs ett nytt beslut gällande eldningsförbudet i hela länet från och med den 25 juli 2018.
Detta beslut gäller samtliga kommuner i Kronobergs län och omfattar alla platser, inklusive egen tomt. Förbudet gäller tills ny information kommer.
Utökat beslut 25 juli 2018. PDF

Eldningsförbudet gäller från 25 juli 2018 och tills vidare

Eldningsförbudet från och med den 25 juli innebär:

  • I Kronobergs län är det förbjudet att elda på alla platser, inklusive egen tomt.
  • Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Detta gäller även iordningställda grillplatser, campingkök eller liknande som har öppen låga omfattas också av förbudet.
  • Förbudet omfattar även ett förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.

Total fire ban throughout Kronoberg County

An intensified fire ban is in effect for all of Kronoberg County since Wednesday July 25th. The intensified fire ban means that it’s totally forbidden to light fires or grill/barbecue outdoors in all municipalities in Kronoberg County. This now also includes fires and grill/barbecue in private yards, fireplaces and use of backpacking stoves. The fire ban also includes candles and torches. No exceptions are allowed.

This is due to the significant risk of fire that prevails in the territory because of the recent dry weather conditions. An intensified fire ban has therefore been deemed necessary for all of Kronoberg county.

For detailed information about the fire ban contact the County Administrative Board of Kronoberg at telephone 010-223 70 00.

Klicka på denna länk för se informatin om eldningsförbud på olika språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Respektera eldningsförbudet

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Undvik arbete med skogs- och lantbruksmaskiner

Länsstyrelsen vädjar till alla som arbetar i skog och mark att avstå från att använda skogs-, lantbruks- och mark­berednings­maskiner.

Vanliga frågor och svar

Vad ska jag göra om jag ser om någon grillar eller eldar?

Om du finner det lämpligt så säg gärna till den som grillar eller eldar att det råder skärpt eldningsförbud.

Du kan också ringa polisen på 114 14. Det är straffbart att grilla under eldningsförbud och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt.

Får jag grilla på min innergård?

Nej.

Får jag använda stormkök eller muurikka?

Nej, eldningsförbudet gäller allt som avger värme, låga eller gnista.

Får jag grilla på allmän plats?

Nej.

Får jag grilla i iordningsställd grillplats i naturreservat eller på annans mark?

Nej.

Får jag grilla i en trädgårdsgrill på en campingplats?

Nej.

Får jag grilla med gasol?

Nej.

Får jag använda elgrill?
Nej.

Får jag röka i naturen?

Det är inget förbud mot rökning i naturen, men vi vill avråda från det. Om du röker, se till att släcka dina fimpar ordentligt. Om du orsakar en brand kan du hållas ansvarig.

FAKTA & INFORMATION hämtad på: Länsstyrelsen Kronoberg