NÄRINGSLIV UT TIPSAR!

Rekordkvartal för Profilgruppen

Foto: Profilgruppen

Det fortsätter att gå uppåt för de lokala industriföretagen. ProfilGruppen rapporterar nu sitt bästa kvartalsresultat någonsin.

-Med stor stolthet rapporterar vi det bästa kvartalsresultatet i bolagets historia, vi fortsätter växa snabbare än marknaden och ökar vår lönsamhet. Vår tillväxt, tillsammans med ökad förädlingsgrad, bättre kapacitetsutnyttjande och effektiviseringar i hela verksamheten, skapar en stabilare grund från vilken vi kan fortsätta att utveckla ProfilGruppen. Vi kommer att fortsätta på inslagen väg med strävan och målsättning att ständigt utvecklas och bygga mervärde i bolaget och för våra kunder, skriver ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell, i ett pressmeddelande.

ProfilGruppen kvartalsresultat, första kvartalet 2017

  • Intäkter 337,2 Mkr (260,6), upp 29 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultat 26,5 Mkr (7,1)
  • Nettoresultat 19,8 Mkr (4,8)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -11,3 Mkr (1,4)
  • Resultat per aktie 2,43 kr (0,78)
  • De finansiella målen har reviderats.
    Nya mål är rörelsemarginal 8 procent samt nettoskuld/EBITDA < 2.

 

TIDIGARE NYHETER FRÅN PROFILGRUPPEN:

Historiskt resultat för Profilgruppen

Ny stororder till Profilgruppen