TIPS FRÅN COACHEN UT TIPSAR!

Juletid, stilla ro och frid…

COACHEN

Det är ofta så man tänker på sina helgdagar. Nu ska man vara ledig från arbetet några dagar, vila, umgås och bara mysa. Allt ska vara precis så där underbart som det är på film. Men det är inte alltid så enkelt när människor träffas. Förväntningarna är olika, kraven är olika och ambitionen är olika. Om dessa olikheter blir för stora så skapas lätt konflikter eftersom man inte får helheten att bli hel så att säga.

Konflikter är något vi människor behöver, inget vi ska vara rädda för. Att känna efter vad man tycker och tala om det för andra behöver inte skapa stora konflikter med blod, svett och tårar. Barbro Lindgren skrev boken ”Max bil” som just handlar om konflikthantering i livets tidiga år; Max leker med en bil, Lisa och kommer och vill också leka med bilen. Lisa tar bilen. Max ”smäller” Lisa och Lisa ”smäller” Max. Det kommer tårar och då kommer räddningen, mamman, som ger Lisa en annan bil.

Max bil är konfliktlösning på barns nivå, när en vuxen kan behöva komma in och hjälpa barnen lösa konflikten. Ibland kan vi dock som vuxna hamna på en liknande nivå när något går oss emot. Och den räddande mamman blir då exempelvis en coach som hjälper till att få överblick över situationen. Som coach kan jag aldrig ge en färdig lösning. Det är bara du som vet vad som fungerar för dig i ditt liv. Däremot kan jag ge tips på vad som har fungerat för andra och när jag läser om konflikthantering så är det tre punkter som är centrala.

  1. Känn! Hur viktigt är det här för dig egentligen?
  2. Tala! Förklara för omgivningen vad du tycker och varför det är viktigt för dig.
  3. Lyssna! Ge andra en chans att berätta om sina tankar.

Konflikter beror oftast på att man stannar i känslan och så vältrar man ur sig en massa och tror att folk ska förstå vilket de inte gör för de är inte förberedda på anstormningen. Välj dina konflikter med omsorg, är det så viktigt för dig egentligen, eller vill du bara bråka och få lite uppmärksamhet? Likaväl som man bör välja sina konflikter ska man också välja tillfällen för att lösa dem. Kanske får man lättare folk att lyssna om man väljer en annan dag än just julafton för att rensa luften? Lycka till med ditt julfirande och kom ihåg att likaväl som du fyller julklapparna med innehåll, fyll dagarna med innehåll som känns bra för dig!

Jenny Lindell Bakke, Guldkanten