Category Archives: TIPS FRÅN COACHEN

TIPS FRÅN COACHEN UT TIPSAR!

Affärscoachning

Published by:

Att leda företag är en syssla som ställer stora krav på förmågan att leda sig själv. Både för det personliga välbefinnandet och för lönsamheten i företaget. Ju mindre företag ju större är kopplingen.

Affärscoachning handlar om att bygga strukturer för vardagen så att man gör rätt saker vid rätt tillfälle. Det handlar också om självkännedom och att lära sig tolka sin egen omedvetna kunskap, våga när det är läge att våga och bromsa när det är läge för det.

Den som driver företag gör det ofta utifrån en specifik kunskap man omsätter i inkomster. Det kan vara rent hantverksmässigt som frisör eller bagare, det kan vara en specialisttjänst som konsult eller det kan vara ett tekniskt kunnande som grundar en industri. I det lilla företaget krävs det sedan också att man är mångsysslare. Andra delar kommer in som man också ska klara, man ska sälja, kanske leda andra människor, fördela arbete, planera, hantera sin stress och sina framgångar.

Och så finns den rent affärsstrategiska delen, hur ska mitt företag utvecklas? Vad behöver jag göra för att komma dit? Vad gör jag idag som tar mig närmare målet? Vad gör jag som i själva verket motverkar min plan?

Jag har i min verksamhet märkt att just solo- och småföretagare drar mycket god nytta av coachning. Man är ofta ensam i sitt beslutsfattande, man kanske jobbar i den grupp man samtidigt ska leda och vill därför inte diskutera möjliga strategier där och skapa osäkerhet kring framtiden för de anställda. Idéer kan vara ganska vilda innan de antagit den form de ska ha när de verkställs, och det stadiet behöver man ha för att tänka kreativt och stort.  Att då ha ett neutralt bollplank utanför organisationen medan man utforskar möjligheterna stärker personen och breddar tankarna.

I affärscoachning kan man arbeta individuellt eller med ledningsgruppen. Effekten av kraftsamlingen blir ofta ett ökat fokus, en ökad lönsamhet och en kontrollerad tillväxt.

Se fler tips från coachen under rubriken Livsstil.

 Lena Gustafsson, ACC coach
www.guldkanten.com

TIPS FRÅN COACHEN UT TIPSAR!

Coachning på väg till nästa jobb

Published by:

 

Ett läge i livet då många använder en personlig coach är på väg till nästa jobb. Karriärcoachning är ett sätt att utforska var man står i arbetslivet idag och hur man vill ha det framåt.  Vad vill jag? Vad behövs för att jag ska komma dit? Vad innebär det för mig och min omgivning? Hur vill jag göra det? är alla vanliga frågor i karriärcoachning.

Ordet karriär leder ofta tanken till ”klättra till höga jobb och höga löner” men karriär är för mig helt enkelt ett annat ord för arbetslivet. Den delen av ditt liv du arbetar och de val du gör där utgör tillsammans din karriär. Du kan välja att fördjupa, att bredda, att byta, att öka ambitionsnivån eller att minska den. Det spelar ingen roll, coachningen syftar till att utforma din unika karriär och ta fram kraften att åstadkomma det.

Ett vanligt läge att anlita en karriärcoach är när man börjar känna att det jobb man har idag går ”på tomgång”, utmaningarna tar slut och det är dags att byta.
Eller när man ser de där möjligheterna man letat efter och nu vill göra bästa möjliga av sina chanser att få det. Ett uppdrag som kan ge synlighet i nya kretsar, en chans till en förflyttning, nya arbetsuppgifter eller liknande.

Att planera sin karriär, se sina möjligheter och söka nästa jobb innehåller ett antal moment som kan vässas med hjälp av coachning.  Veta, våga, orka hålla ut, tro på sig själv, spränga gränser och skapa strukturer för framgång.

Se fler tips från coachen under rubriken Livsstil.

 Lena Gustafsson, ACC coach
www.guldkanten.com

TIPS FRÅN COACHEN UT TIPSAR!

Tips från coachen, del II

Published by:

 

.
Förändringsarbete i praktiken

Förra veckan berättade jag lite om vad människor använder coachning till och beskrev det som ett sätt att arbeta med förändring i sitt liv. Med det enkla trefrågetestet kunde man se om man själv är coachningsbar eller inte (se artikelarkivet).

Det låter enkelt men ungefär här brukar människor avbryta och säga: Men om man inte vet då? Ibland har man en allmän känsla av missnöje: ”ska mitt liv vara såhär?” utan att kunna peka på en särskild sak som är fel.

Så är det, livet är en väv med många trådar. När man börjar arbeta med sig själv och sin personliga utveckling är det ibland svårt att se de olika trådarnas betydelse för helheten. Och även när man är van är det ibland helheten som blir problemet, inte delarna var för sig.

Den här veckan tänkte jag bjuda på en coachövning jag ofta använder för att få en bild av delarna och helheten. Den kallas livshjulet och är mycket vanlig. I sin enkelhet hjälper den ofta till att sätta fingret på vad det handlar om.

.

Livshjulet

Du behöver papper, penna och en stund att tänka.

  • Rita en cirkel med en tårtbit för livets olika områden, hälsa, ekonomi, arbete, familj, livsmiljö, fritid, relationer, personlig utveckling. Du kan lägga till egna tårtbitar och byta rubriker på dem som du vill, se bara till att hela bredden är med. (Tycker du det är bökigt att rita går du till coachens provrum på www.guldkanten.com och skriver ut ett exemplar)
  • Nu är det dags att börja arbeta med bilden. Fundera på områdena i hjulet, de representerar var sin del av ditt liv. Hur nöjd är du med dem vart och ett?
  • Fyll i linjer del för del som visar hur nöjd du är. Ett  livsområde i taget. Rita linjen parallellt med den yttre cirkeln. Mittpunkten är 0 %, totalt missnöje, och ytterkanten är 100%, helt nöjd. Är du tex halvnöjd drar du din linje mitt emellan mittpunkten och cirkeln och färglägger den inre delen. 

Viktigt att komma ihåg är att det handlar inte om hur mycket du har, det handlar om hur nöjd du är med det du har. Det låter krångligt när jag beskriver det i skrift men prova får du se, en del i taget, det är inte svårt.

Klar?

Bra, då är det dags att fundera över vad du ser. Det är bara du som kan tolka det här så nu kör vi. Tänk dig att de färglagda delarna är hjulet ditt liv rullar fram med, hur delarna ser ut påverkar hur resan blir:

–    Är de mycket ojämna och ger dig en skakig färd?

–    Är de jämna men små och ger ett litet hjul som går sakta framåt

–    Är det ett stort och jämnt hjul som ger bra fart och en behaglig resa?

Fundera över vad du ser och vad det betyder för dig just nu.
Med den kunskapen, vad vore ett bra första steg?

 Lycka till!

 Lena Gustafsson, ACC coach
www.guldkanten.com

TIPS FRÅN COACHEN

Personlig coach – vad har man en sådan till?

Published by:

Det blir mer och mer vanligt att människor använder sig av en personlig coach. Idrottare har dem, skådespelare har dem, chefer har dem och alla människor har dem. Men vad är en personlig coach och vad har man en sådan till?

I en artikelserie kommer jag här att ge några exempel på olika sätt att arbeta med en personlig coach men låt oss först titta lite på begreppet. Vad är en coach egentligen?

Coach är i sig inte en skyddad titel, vem som helst kan i princip kalla sig coach, och det gör många i olika sammanhang, där av förvirringen. Men coach är också en specifik roll och coachning ett speciellt sätt att arbeta med människors utveckling och det är den av coacher över hela världen överenskomna metodiken jag använder mig av och pratar om. Kvalificerade coacher utbildade i metoden har oftast någon form av diplomering eller certifiering som visar att de satt sig in i metodiken, prövats och bedömts kunna hantera den. Hur det går till återkommer jag till i en senare artikel, idag fokuserar vi på vad coachning är.

Coachning kan beskrivas som en på samma gång personlig och professionell relation. Coachen och klienten (ett vanligt uttryck för den som coachas, kan även kallas coachee) möts kring ett ämne där klienten vill ha förändring. Målet för coachningen sätter klienten, han/hon pekar ut riktningen, mot det målet arbetar man sedan tillsammans, i med – och motgång. Coachning handlar om att se och förverkliga möjligheter och att lära sig något om sig själv längs vägen.

Människor som ringer mig och vill boka coachning gör det för att de vill ha förändring på något område i sitt liv. För att få förändring krävs att man börjar göra något annorlunda. Första frågan kan vara vad?

När man sedan påbörjar förändringen så händer det saker, cirklar rubbas och reaktioner kommer. Hos oss själva och i omgivningen. Genom den processen gäller det att orka hålla i, fortsätta när det tar emot och se och glädjas när det går bra. Mitt jobb som coach är att stå bredvid dig, hålla upp en spegelbild av ditt allra bästa jag när du själv bara ser skräp och hålla upp målet som en påminnelse när du undrar vad du egentligen håller på med. Förändringsarbete är inte lätt, vore det enkelt skulle alla hålla sina nyårslöften och inga coacher behövas.

Vad är det då som hindrar? Kort uttryckt kan man säga att det är bekvämlighet och gamla tankemönster som är de största bovarna. Tro inte på det där inre tvivlet som säger ”inte kan väl jag!” eller ”hur skulle det se ut?”, de är typiska små sabotörer som vi alla har inom oss. Att anlita en coach är att lära sig tämja dem.

Coachingprocessen består av två viktiga delar, dels agerandet, att komma igång och göra, åstadkomma den förändring man vill ha. Och så lärandet, att under resans gång lära sig mer om sig själv och sina egna drivkrafter och tankemönster så att förändringen när den väl är genomförd också håller över tid.

Den som vill lära sig mer om sig själv och bli sitt bästa jag, han/hon anlitar en personlig coach.

.
Det finns ett enkelt trefrågetest som visar
om coachning kan vara något för dig:

Finns det något område i ditt liv där du vill se en förändring?
• Är du beredd att lägga tid och energi på att arbeta med det?
• Skulle det passa dig att ha någon vid din sida som ser dina framgångar och stöttar dig när det tar emot?
Svarar du ja på alla tre – då är du en av dem som skulle dra nytta av en personlig coach.

I kommande artiklar kommer jag att ge några konkreta exempel på olika sorters coachning och vad det ger, nästa gång blir det livscoachning.

Jag avslutar med ett citat om frihet från Duke Ellington som just nu inspirerar mig:
“ Freedom… to reach for a star or go about the business of becoming
what we already are.”

Lena Gustafsson, ICF Associate Certified Coach
www.guldkanten.com